randki w polsce Odkryj nowoczesne podejście do handlu z Neoprofit AI, gdzie technologia spotyka efektywność.

Rynek i pieniądze – informacje o gospodarce indyjskiej

Zapraszamy do wyboru jednego z poniższych zagadnień i do zapoznania się z krótkim opisem gospodarki indyjskiej.

 

 

Rynek i pieniądze – silna gospodarka indyjska

Od ponad piętnastu lat rząd przeprowadza reformy ekonomiczne, w tym zniesienie licencji dla większości gałęzi przemysłu, prywatyzacja przemysłu uprzednio zmonopolizowanego przez państwo oraz liberalizacja handlu zagranicznego poprzez stopniowe redukcje opłat celnych. Złagodzenie ograniczeń dla handlu zagranicznego w prawie wszystkich indyjskich gałęziach przemysłu było silnym bodźcem dla napływu do kraju Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (Foreign Direct Investment – FDI). Reformy miały daleko sięgające pozytywne efekty i dziś można mówić o Indiach jako o silnej, dynamicznej i szybko rozwijającej się gospodarce, która integruje się coraz bardziej z gospodarką światową.

Według prognoz przed rokiem 2050 Indie staną się trzecią potęgą ekonomiczną, po Chinach i Stanach Zjednoczonych, przewyższając wszystkie inne rozwinięte państwa. Kilka najistotniejszych czynników przekonało wiele firm międzynarodowych nie tylko do osadzenia swoich działalności w Indiach, ale też do uznania tego kraju za jeden z najważniejszych rynków na świecie.


Najsilniejsze atuty indyjskiej gospodarki

1) Dynamiczny i konkurencyjny sektor prywatny, który stanowi ponad 75% PKB Indii, i który oferuje szeroki zakres współpracy,
2) Ogromny i nadal rosnący rynek konsumencki,
3) Znaczy zasób anglojęzycznej siły roboczej zarówno pośród personelu kierowniczego, jak i technicznego, która może się równać do najlepszych na świecie.
4) Koncepcja rodziny indyjskiej, wypracowywana od wieków, która doskonale sprawdza sie we współczesnym świecie, w firmach pozwala na osiągniecie efektywnego zarządzania i długookresowego planowania.


Główne trendy ekonomiczne – najważniejsze wskaźniki

Indyjska gospodarka rozwija się w szybkim tempie, czego wskaźnikiem jest PKB rosnący rocznie średnio o 9,4%. Choć produkcja rolnictwa wrasta powoli – o 2,7 %, to bardzo szybki wzrost jest notowany w sektorze przemysłu (10,9%) i usług (11,0%), które są głównym napędem indyjskiej gospodarki. Obecne zjawiska kryzysowe w świecie przyhamowały nieco tempo wzrostu indyjskiej gospodarki, ale nadal jest to ponad 7%.

Duży wzrost odnotowano również w indyjskiej rezerwie walutowej. Wyłączywszy złoto oraz specjalne prawo ciągnienia (SDRs), rezerwa walutowa wykazała pomiędzy rokiem 2005 a 2006 utrzymujący się wzrost od 135 mld USD do 273 mld USD. Przyrost ten spowodowany jest przede wszystkim rozwijającym się eksportem usług oraz silnym napływem kapitałów, w które wchodzą bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI) oraz zagraniczne inwestycje portfelowe prowadzone przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (FII).

Indyjska rupia (INR lub Rs.) znacznie wzrosła w stosunku do amerykańskiego dolara w ciągu ostatnich pięciu lat. Kurs walutowy pomiędzy rupią a dolarem przeszedł z 48,8 w marcu 2002 na 39,3 w styczniu 2008. Inflacja, mierzona na bazie tygodniowej wykazuje wzrost w roku fiskalnym 2006  (5,4%) w stosunku do 2005 (4,4%). Było to głównie wynikiem nagłego wzrostu cen ropy naftowej oraz silnego popytu w kraju na kredyty. Inflacja następnie spadła nieznacznie o 1 do 4.75 % w połowie 2007 roku na skutek rygorystycznej polityki pieniężnej podjętej przez Bank Rezerw Indii (RBI). Wynikiem była podwyżka stóp procentowych. W roku 2007 maksymalna stopa PLR osiągnęła 13,3 % w porównaniu do 10,8% w roku 2005.


RYNEK:

– Rynek konsumencki

Dynamicznie rozwijający się indyjski rynek konsumencki przyciąga zainteresowanie wielu międzynarodowych firm. Szerokie zmiany społeczne, szybka urbanizacja, ekspansja mediów elektronicznych, edukacja, wzrost podróży zagranicznych i krajowych zmieniły znacząco sposób życia wielu Hindusów. Zmieniły się również radykalnie ich nawyki konsumpcyjne. Wzrósł gwałtownie popyt na produkty i usługi dobrej jakości, takie jak: spożywcze produkty gotowe, markowe ubrania, samochody, zabawki, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, restauracje, podróże, komunikacja i rozrywka. Łatwa dostępność produktów consumer finance napędzała dalszy boom konsumencki.

W okręgach wiejskich elektroniczne media odegrały istotną rolę reklamową dla producentów wyrobów markowych, które znacznie wpłynęły na zmianę upodobań konsumentów indyjskich. Udział wsi w rynku dóbr trwałych znacznie wzrósł przez ostatnie kilka lat, a udział rynku wiejskiego w konsumpcji takich dóbr jak rowery, zegarki, odbiorniki radiowe itp. przekroczył 75%. Zmieniła się również znacznie zawartość koszyka konsumenta: jest w nim coraz mniej produktów żywnościowych i  coraz więcej produktów trwałego użytku. Sprzedaż detaliczna w miastach jest prowadzona w małych i średniej wielkości sklepach równie sprawnie, jak w ogromnych supermarketach. Wsie zaopatrywane są przez małe sklepy.

– Rynek przemysłowy

Indyjski rynek przemysłowy jest równie ogromny, co różnorodny i obejmuje szeroki wybór produktów przemysłowych. W dużej mierze rynek ten jest samowystarczalny, część produktów jest jednak importowana.

W niektórych gałęziach przemysłu znaczna część produkcji jest przeznaczona na eksport. Biorąc pod uwagę niskie koszta oraz umiejętności produkcyjne, wiele międzynarodowych firm wykorzystuje Indie jako bazę produkcyjną w celach outsourcingu. W ciągu ostatnich czterech lat fiskalnych produkcja przemysłowa (mierzona przez Index of Industrial Production) wzrosła o średnio 8,8% rocznie. W bieżącym roku spodziewany jest wzrost o 9,5%.


Waluta

Jednostką monetarną Indii jest rupia (INR lub Rs). Wyłączną władzą powołaną do emisji waluty indyjskiej jest RBI (Bank Rezerw Indii). Banknoty RBI mają pełne pokrycie, w złocie w sztabach, obcych papierach wartościowych, monetach oraz papierach wartościowych rządu indyjskiego. Rupia indyjska jest podzielona na 100 paisów. W użyciu są nominały 1000 Rs, 500 Rs, 100 Rs, 50 Rs, 20 Rs, 10 Rs, 5 Rs, 2 Rs i 1 Rs.

Rupii indyjskiej nie można swobodnie wymieniać na obce waluty i wszelkie transakcje wymiany są dokonywane przez instytucje upoważnione do tego przez RBI (np. autoryzowany kantor). Zakup obcej waluty jest możliwy za zadeklarowaniem celu jej użycia. Użycie odbiegające od zadeklarowanego celu jest uważane za niezgodne z Aktem Zarządu Wymian Zagranicznych (Foreign Exchange Management Act, 1999 – FEMA)


Wiodące gałęzie przemysłu

Indie zbudowały zróżnicowany przemysł, który obecnie jest jednym z największych w krajach rozwijających się. Największymi gałęziami są: przemysł samochodowy, żelaza i stali, aluminium, przemysł tekstylny i odzieżowy, farmaceutyczny, chemiczny i petrochemiczny, gazowy, elektryczny, telekomunikacyjny, informatyczny. Rozwinęła się sfera usług outsourcingowych, ochrony zdrowia i biotechnologii. Od początku reform gospodarczych w roku 1991, rząd liberalizuje gospodarkę mając na celu przyśpieszenie rozwoju gospodarczego. Eliminacja wymagań licencyjnych, wszystkich z wyjątkiem 6 gałęzi przemysłu, zainicjowała konkurencyjność i  zdynamizowała  gospodarkę. Istotna redukcja taryf celnych na surowce i półprodukty, połączona z redukcją opłat akcyzowych, ułatwiła dostęp do wkładów oraz zredukowała koszty. Dalekowzroczna polityka eksportowo-importowa poprawiła konkurencyjność eksportu krajowego i stworzyła sprzyjające warunki do szybkiego zwiększenia eksportu.

W celu umożliwienia przemysłowi przyswojenia obecnych możliwości technologicznych oraz światowych metod, rząd indyjski chętnie witał bezpośrednie inwestycje (FDI) oraz międzynarodową współpracę. Ograniczenia dla bezpośrednich inwestycji zostały znacznie złagodzone, a procedury zezwolenia ułatwione. Obecnie w wielu gałęziach przemysłu 100% inwestycji bezpośrednich jest przeprowadzane automatycznie, nie wymagając zezwoleń. Pewne ograniczenia zostały utrzymane w sektorach takich jak telekomunikacja lub nieruchomości.

źródło: newdelhi.trade.gov.pl