Bankowość i rynek kapitałowy

Bankowość

Przed reformami z 1991 roku indyjski system bankowy był prawie całkowicie w rękach rządu, poza 22 prywatnymi i zagranicznymi bankami. Dzięki reformom indyjski system bankowy przeszedł z sektora zarządzanego centralnie do sektora kierującego się zasadami rynku. Pojawienie się nowych banków prywatnych przyczyniło się do wzrostu konkurencji, chociaż do dziś publiczne banki (Public Sector Banks – PBS) są dominującymi w indyjskim systemie bankowym.

Istnieją 94 prywatne banki komercyjne, które liczą ponad 68 tys. gałęzi z ogólnym kapitałem równym 530 mld USD.

Regulacje prawne

Minister Finansów odpowiada za politykę systemu finansowego. Bank Rezerw Indii (RBI) reguluje system bankowy, pozabankowe instytucje finansowe (NBFI) oraz inne, najważniejsze instytucje finansowe. W tym sektorze kluczowe są następujące ustawy:

– The Bank Regulation Act, 1949
– RBI Act, 1934
– Companies Act 1956

W sektorze banków prywatnych zagraniczne inwestycje z górnym pułapem 74% są zatwierdzane drogą automatyczną. Dotyczy to również Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych (Foreign Institutional Investor- FII).

Perspektywy

RBI ogłosił normy dotyczące prawa własności banków zagranicznych w indyjskim sektorze banków prywatnych. Od 2005 roku banki zagraniczne mogą  zakładać całkowicie zależne filie w Indiach. W celu zapewnienia bankom dodatkowych możliwości zwiększenia własnych funduszy kapitałowych, aby sprostać zarówno rosnącym wymogom rynkowym jak i normom Basel II, indyjskie oraz zagraniczne banki mają możliwość podwyższenia funduszy kapitałowych korzystając z kilku nowatorskich metod.

Normy Basel II obowiązują od 31 marca 2007.

Rynek kapitałowy

Indyjskie rynki kapitałowe przeszły znaczącą transformację w ciągu ostatnich dziesięciu lat i znajdują się obecnie pośród dojrzałych rynków światowych.

Regulacje prawne

Indyjska Rada Papierów Wartościowych i Wymian (Securities and Exchange Board of India – SEBI) została powołana w 1992 jako organ statutowy o następujących zadaniach:

– regulacja oraz promocja rozwoju rynku papierów wartościowych oraz ochrona interesów mniejszych inwestorów
– regulacja funkcjonowania rynków kapitałowych oraz wydawanie dyrektyw dotyczących tych rynków i ochrony interesów inwestora.
– wydawanie dyrektyw mających na celu kontrolę nad pośrednikami oraz regulację wzajemnych funduszy inwestycyjnych.
– regulacje względem transakcji papierami wartościowymi.

Fundusze Inwestycyjne

Pojawienie się prywatnego sektora funduszy inwestycyjnych w 1993 dało osobom fizycznym oraz inwestorom korporacyjnym szeroką gamę możliwości. W roku 2007 całkowity kapitał wzrósł o 40,7% osiągając 3,262 mld Rs. (ok. 76 mln USD). Przewaga sektora prywatnego stała się bardziej widoczna i jego udział jest większy. SEBI wydało ostatnio wskazówki zezwalające na wzajemne fundusze inwestycyjne.

Zagraniczne instytucje inwestycyjne

W ostatnim czasie Indie przyciągają bardzo duże zainteresowanie zagranicznych instytucji inwestycyjnych ze względu na  płynny rynek papierów wartościowych oraz powodowane tym porównywalnie wysokie zwroty nakładów inwestycyjnych. W roku 2006 wartość netto inwestycji równa była 52 mld USD a ich liczba wyniosła w sumie 997. Stanowi to znaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Rynki kapitałowe typu Joint Venture

Joint Venture stały się bardziej widoczne w ciągu ostatnich kilku lat. Inwestycje Joint Venture wyniosły w marcu 2007 około 176 mld USD.

na podstawie: newdelhi.trade.gov.pl