ICT i przemysł rozrywkowy

Information Technology

Przemysł technologii informatycznej – IT (Information Technology) odegrał wiodąca rolę w historii indyjskiego sukcesu ekonomicznego i nadal notuje się jego intensywny rozwój. Przemysł informatyczny w Indiach obejmuje usługi oprogramowania, wyrób i sprzedaż komputerów i osprzętu do nich oraz usługi typu ITES. Kluczowym katalizatorem tego wzrostu był przyrost dochodu z usług oprogramowania. Według studiów Banku Światowego Indie są preferowaną lokalizacją dla sprzedawców usług oprogramowania ze względu na jakość i cenę. Pod względem korzyści i możliwości jakie istnieją w Indiach w odniesieniu do przemysłu IT, wiele z wiodących międzynarodowych firm IT podjęło działalność w Indiach. Wśród nich znajdują się: Microsoft, Novell, Oracle, Sun Microsystem, Dell Computers, IBM, Unisys, SAP, Computer Associates, Motorola, Digital HP i Texas Instruments.

Przemysł hardware w Indiach odpowiada na szerokie zapotrzebowania konsumentów krajowych, z niewielkim marginesem eksportowym. Krajowy przemysł hardware skupia się na produkcji i rozwoju niskobudżetowych rozwiązań łącznie z komputerami osobistymi. Głównymi graczami tego sektora są operatorzy zagraniczni jak IBM, Dell, HP/Compaq, Acer, Apple etc. oraz indyjscy jak Zenith i HCL.

Dzięki relatywnie tanim, wysokiej klasy zasobom ludzkim oraz lokalizacji w dogodnej strefie czasowej, Indie oferują wspaniałe możliwości do działań outsourcingowych. W rzeczywistości Indyjski sektor ITES (Information Technology Enabled Services) jest zdominowany przez działy wspomagania działalności operacyjnej międzynarodowych koncernów. Wiodące  koncerny, jak GE, American Express, HSBC, Royal and Sun Alliance, Le Meridian, Air Infotech, British Airways i DLX założyły centra  usług w Indiach.

Pozycja Indii jako niezrównanego centrum technologii informatycznej jest ugruntowana i znana na całym świecie. Od roku 2002 udział sektora IT w PKB wzrósł z 1,9% do 4,8% w roku 2007. Na początku 2008 r. dochód z IT wyniósł 64 mld USD.

Ostatnie odkrycia i perspektywy

Sektor informatyczny od kilku lat utrzymuje bardzo szybkie tempo rozwoju oferując coraz szerszy wachlarz usług dla rosnącej liczby gałęzi przemysłu. Sektor informatyczny dąży do roli centrum outsourcingu informacji na skalę światową (Knowledge Process Outsourcing – KPO). Nowe możliwości pojawiają się również w zakresie usług inżynieryjnych. Obecnie udział Indii na tym rynku wynosi około 1,8 mld USD, ale oczekuje się, że do roku 2020 liczba ta zwielokrotni się aż do 50 mld USD.

Utrzymuje się również silny rozwój usług hardware dzięki wielu firmom międzynarodowym, które zakładają w Indiach zaplecza produkcyjne. Jest opracowywana nowa polityka mająca na celu utworzenia w Indiach najważniejszego ośrodka produkcji. Indie planują wprowadzić w najbliższym okresie większy zakres użycia internetu w dziedzinie polityki. Według poprawek do Ustawy o Technologii (Technology  Act z 2000 roku) wzmocniona zostanie ochrona informacji.


Telekomunikacja

W roku 2007 nastąpił nieoczekiwany wzrost indyjskiego przemysłu telekomunikacyjnego, każdego miesiąca liczył średnio 8 mln nowych abonentów. Indyjski rynek telekomunikacyjny dzięki temu  wzrostowi i dochodom równym 22 mld USD stał się trzecim największym rynkiem telekomunikacyjnym świata. Średni  wzrost liczby abonentów ocenia się na 45 %, wzrost dochodu zaś o 25%.
W 2007 roku aktywność rynku telekomunikacyjnego wzrosła wraz z wieloma firmami ubiegającymi się o Koncesję Jednolitego Dostępu (Unified Access Service License) i wraz z przejęciem przez Vodafone 67% udziałów Hutchinson-Essar, której wartość równa jest 19 mld USD.

Regulacje Prawne

– utrzymanie górnego pułapu 74%
– zniesienie wymogu, aby założyciel był indyjskiej narodowości i posiadał co najmniej 10% akcji
– większość członków Rady Dyrektorów powinna nadal być narodowości indyjskiej, natomiast Przewodniczący, Dyrektor Naczelny, Dyrektor Generalny oraz Dyrektor Finansów mogą być obcej narodowości.


Przemysł rozrywkowy

Przemysł rozrywkowy jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów indyjskich. Obecna wielkość tego przemysłu jest szacowana na 12,5 mld USD i spodziewany jest jego wzrost do 25 mld USD do roku 2012. Dochód z kina i telewizji jest równy odpowiednio 2,4 mld i 5,5 mld USD a spodziewany wzrost jest równy 4,4 mld oraz 13 mld USD. Dochód z przemysłu muzycznego i radia jest równy odpowiednio 185 mln i 162,5 mln USD, a oczekiwany wzrost to 217,5 oraz 425 mln USD. Dochód z przemysłu reklamowego równy jest 4 mld USD.

Regulacje Prawne

Ministerstwo Informacji i Radiofonii odpowiada za prawa regulujące informacje, radiofonie, prasę oraz film. Ustawa o Kinematografii ( Cinematograph Act, 1952) oraz Prasa Bharat Act ( Broadcasting Corporation of India) regulują funkcjonowanie przemysłu filmowego, państwowej telewizji oraz państwowych stacji radiowych. Reguły dotyczące rozpowszechniania filmów oraz podatków z przemysłu rozrywkowego są ustanawiane przez poszczególne stany. Obecnie bezpośrednie inwestycje są dozwolone w przemyśle filmowym i reklamowym do 100%. Do 100% również w telewizji, do 20% w radio oraz do 26% w prasie.

Perspektywy

Indie podpisały z Niemcami i z Włochami umowę o  koprodukcji audiowizualnej. Przemysł telewizyjny przechodzi znaczące zmiany pod względem metody przekazu: z tradycyjnego kablowego na platformę cyfrową. Pojawiła się również rozrywka w systemie Direct to Home (DTH) oraz telewizja internetowa (Internet Protocol Television – IPTV). Wprowadzenie  na rynek  CAS (Cinemaaudio Society) pozwoli na dodatkowy  wzrost dochodów przemysłu rozrywkowego. Przemysł filmowy przechodzi również istotne zmiany wraz z pojawianiem się wielu multipleksów oraz kina cyfrowego. Wprowadzenie przekazu cyfrowego, nowe kina oraz płatne kanały telewizyjne zapowiadają ogromne transformacje w tym przemyśle.

na podstawie: newdelhi.trade.gov.pl