randki w polsce

II SESJA POLSKO-INDYJSKIEJ KOMISJI MIESZANEJ DS. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

24-27 maja 2011-05-31
POZNAŃ

W dniach 24-27 maja br. przebywała w Poznaniu misja gospodarcza oficjalnej delegacji indyjskiej wraz z dwoma delegacjami biznesowymi.

Przyjazd delegacji indyjskiej związany był z obradami II Sesji Polsko-Indyjskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy Gospodarczej, powołanej na mocy postanowień Umowy o współpracy gospodarczej z maja 2006r. Organizatorami II Sesji KM Polska-Indie (I odbyła się w maju 2008r. w New Delhi) byli Ministerstwo Gospodarki oraz Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza, która została zaproszona do współorganizacji wydarzenia ze względu na znaczące zaangażowanie w promocję polsko-indyjskiej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej (w tym także inwestycyjnej) i zdobyte doświadczenie w tym zakresie (w tym m. in. poprzez organizowanie misji gospodarczych do Indii). Delegacji polskiej na II sesję KM przewodniczył Pan Mieczysław Kasprzak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, natomiast stronie indyjskiej – Pan R P Singh, Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce & Industry. W obradach Komisji uczestniczyły także delegacje biznesowe pod przewodnictwem The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) oraz The Council of EU Chambers of Commerce in India. Po Komisji odbyło się Poland-India Business Forum, podczas którego wygłoszone zostały prelekcje dotyczące warunków inwestycyjnych w Polsce i w Indiach. Forum zakończyło się spotkaniami B2B z udziałem ponad 30 firm indyjskich oraz zainteresowanych współpracą firm polskich. Wśród indyjskich podmiotów byli przedstawiciele takich dużych firm jak Tata Power, Tata Chemicals oraz Reliance.

Wieczorem odbyła się kolacja wydana dla oficjalnej i biznesowej delegacji indyjskiej przez Wiceprezydenta Miasta Poznania Pana Jerzego Stępnia.
Kolejnego dnia, tj. 26 maja br. wszystkie delegacje zostały zaproszone przez Prezesa firmy Solaris Bus&Coach, Panią Solange Olszewską do zwiedzenia fabryki firmy w Owińskach. Następnie delegacja odbyła spotkanie z Prezesem Międzynarodowych Targów Poznańskich Panem Andrzejem Byrtem, po którym udała się na zwiedzanie targów Expopower i Greenpower.

Oficjalna delegacja polska:

1. Mr. Mieczyslaw Kasprzak, Secretary of State, Ministry of Economy – Leader of the delegation;
2. Mr. Tomasz Ostaszewicz, Director, Department of Bilateral Economic Cooperation – Ministry of Economy
3. Mr. Dariusz Karwowski, First Counsellor, Embassy of Poland in India;
4. Ms. Danuta Sojka-Andrzejewska, Chief Expert, Department of Bilateral Economic Cooperation – Ministry of Economy;
5. Mr. Antoni Miklaszewski, Chief Expert, Department of Economic Development – Ministry of Economy;
6. Mr Mariusz Gasztoł, Ministry of Foreign Affairs

Oficjalna delegacja indyjska:

1. Mr. R.P. Singh, Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India – Leader of the delegation;
2. Mr. Deepak Vohra, Ambassador of India to Poland and Lithuania;
3. Dr. Ramesh Babu Devalla, Director General, Department of Ayurveda, Ministry of Heath and Family Welfare, Government of India;
4. Dr. S.S.Gupta, Senior Development Officer, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India;
5. Mr. Rajesh Vaishnaw, Counsellor, Embassy of India in Poland

lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]
lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]
lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]
lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]
lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]
lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]
lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]
lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]
lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]
lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]
lightbox[PIIG] lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]