Organizowanie i udział w imprezach targowo – wystawienniczym

W ramach promocji działalności swojej i swoich członków Izba organizuje i bierze udział seminariach, sympozjach, wystawach oraz konferencjach zarówno w Polsce jak i w Indiach. Ważnym aspektem realizacji celów statutowych Izby jest organizacja targów w obu krajach, które obejmują wszystkie branże rynku.

Na Państwa życzenie:

– wyszukujemy imprezy targowe w Indiach ze wskazanych uprzednio branż
– dobieramy partnerów handlowych
– organizujemy z nimi bezpośrednie spotkania
– przygotowujemy materiały reklamowe
– organizujemy pobyt w Indiach (zakwaterowanie, przeloty itp.)

Udział w targach odbywających się w Indiach jest jednym z punktów programu misji gospodarczej (zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej) i doskonałą okazją do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami biznesu indyjskiego oraz nawiązania z nimi kontaktu.

W ramach organizacji targów i wystaw oferujemy:

– pomoc w wyborze najkorzystniejszej imprezy targowej
– organizację uczestnictwa – indywidualnego lub zbiorowego
– pomoc techniczną i promocyjną na miejscu
– przygotowanie spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi

Proponujemy także możliwość reprezentowania Państwa interesów i przedstawienie oferty Państwa firmy, w przypadku niemożności osobistego udziału w targach. Na podstawie udostępnionych nam materiałów reklamowych, po rzetelnym zaznajomieniu się z Państwa działalnością jesteśmy w stanie nawiązać wstępny kontakt z zainteresowanymi przedsiębiorcami indyjskimi, tak aby stanowił on początek dalszych negocjacji już z Państwa udziałem.