randki w polsce Odkryj nowoczesne podejście do handlu z Neoprofit AI, gdzie technologia spotyka efektywność.

Usługi

Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza została powołana w celu wspierania polskich i indyjskich przedsiębiorców pragnących nawiązać biznesowe kontakty w tych państwach. Zadaniem Izby jest udzielenie firmom rzetelnej informacji o docelowym rynku, promowanie działalności przedsiębiorców w Polsce jak i w Indiach oraz w razie zaistniałej konieczności ochrona ich interesów. Jednym z głównych celów Izby jest organizacja imprez o charakterze targowo-wystawienniczym, warsztatów oraz konferencji zarówno w Polsce jak i w Indiach, skutecznie promujących potencjał obu krajów i stwarzających możliwości do nawiązania bezpośredniego kontaktu z wystawcami obu państw. Izba organizuje także misje gospodarcze pozwalające przedsiębiorcom na poznanie specyfiki rynku indyjskiego oraz nawiązanie kontaktu z potencjalnymi kooperantami. Ważnym elementem członkostwa w Izbie jest nieustanne promowanie zrzeszonych w niej firm m.in. podczas targów, misji handlowych, wobec polskich i indyjskich organów władzy centralnej i lokalnej oraz indyjskich stowarzyszeń zrzeszających dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw. Firmom zainteresowanym inwestowaniem na rynku indyjskim Izba dostarcza pełnych i rzetelnych informacji na temat poszczególnych jego branż, a także udostępnia listę potencjalnych kooperantów. Działalność Izby jest wspierana przez placówki dyplomatyczne, tj: Ambasadę RP w New Delhi, Konsulat RP w Mumbaju i Ambasadę Indyjską w Warszawie oraz Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Spraw Zagranicznych,  z którymi Izba pozostaje w stałej współpracy. Izba współdziała także z organizacjami europejskimi, tj. European Business and Technology Centre, Coventry University Enterprises Ltd oraz Coventry & Warwickshire Chamber of Commerce.

Usługi świadczone przez Izbę:

– POSZUKIWANIE PARTNERÓW HANDLOWYCH – przygotowujemy listę partnerów handlowych ze wskazanego przez Państwo sektora/branży oraz pośredniczymy w procesie nawiązywania kontaktu. Na Państwa życzenie uczestniczymy również w bezpośrednich rozmowach z potencjalnymi kooperantami;

– MISJE DO INDII – Izba świadczy usługi z zakresu kompleksowej organizacji misji handlowych do Indii, która obejmuje: wyszukanie partnerów handlowych i zorganizowanie indywidualnych spotkań między przedsiębiorcami, umówienie wizyty w polskich placówkach dyplomatycznych, zorganizowanie pobytu w Indiach (zakwaterowanie, rezerwacja lotu, itp.) oraz przygotowanie materiałów reklamowych;

– ORGANIZOWANIE I UDZIAŁ W IMPREZACH O CHARAKTERZE TARGOWO-WYSTAWIENNICZYM – W ramach promocji działalności swojej i swoich członków Izba organizuje i bierze udział seminariach, sympozjach, wystawach oraz konferencjach zarówno w Polsce jak i w Indiach. Ważnym aspektem realizacji celów statutowych Izby jest organizacja targów w obu krajach, które obejmują wszystkie branże rynku. Na Państwa życzenie wyszukujemy imprezy targowe ze wskazanych uprzednio branż, dobieramy partnerów handlowych, organizujemy z nimi bezpośrednie spotkania, przygotowujemy materiały reklamowe i organizujemy pobyt w Indiach (zakwaterowanie, przeloty itp.);

– PRZEPROWADZENIE BADANIA WYBRANEGO SEKTORA/BRANŻY RYNKU –  świadczymy usługi w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego, sporządzamy sprawozdania i opinie na temat wybranego sektora/branży, oferujemy przygotowanie szczegółowej analizy inwestowania w tej gałęzi rynku. We współpracy z indyjskimi firmami consultingowymi przygotowujemy raport obejmujący wszystkie aspekty rozpoczęcia działalności w Indiach: obowiązujące przepisy prawa, system podatkowy w danym regionie, możliwości zbytu i zaopatrzenia oraz perspektywy rozwoju Państwa firmy;

– WYWIAD GOSPODARCZY – Izba współpracuje z podmiotami, które w profesjonalny sposób przeprowadzają wywiad gospodarczy o podmiotach działających na terenie Indii, Sri Lanki, Bangladeszu i Nepalu;