Kompleksowa obsługa firm rozpoczynających działalność na rynku indyjskim

Aby pomóc Państwu w rozpoczęciu działalności na rynku indyjskim oferujemy kompleksową obsługę, która obejmuje:


Etap I – ANALIZA I RESEARCH RYNKU

+ analiza rynku w wybranym przez Państwa sektorze

+ stworzenie bazy przedsiębiorstw danej branży jako podstawy do nawiązania współpracy

+ przygotowanie listy partnerów handlowych ze wskazanego sektora/branży

+ weryfikacja wiarygodności partnerów handlowych

– analiza rejestru handlowego (przegląd i analiza informacji o firmie)

– analiza sprawozdania finansowego

– sprawdzenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych, rejestrze zastawów

– przeprowadzenie inspekcji podmiotu na miejscu przez przedstawiciela Izby w Indiach

– sprawdzenie sytuacji finansowej, prawnej, kadrowej, handlowej i ekonomicznej podmiotu

– zrobienie zdjęć budynków, hal, linii produkcyjnych

– opisanie warunków produkcji


Etap II – NEGOCJAJE

+ aranżacja i organizacja bezpośredniego spotkania potencjalnych partnerów z Polski i z Indii

+ uczestnictwo w rozmowach

+ wsparcie prawne i consultingowe procesu negocjacji

+ negocjowanie wskazanych przez zleceniodawcę warunków współpracy

+ przygotowanie umowy o współpracy


Etap III – REALIZACJA

+ reprezentowanie firmy przez pracownika biura PIIG w Indiach:

– reprezentacja

– numer telefonu, faxu, maila

– przyjmowanie korespondencji i interesantów

– osoba do opieki nad Klientem

+ wsparcie prawne, consultingowe i marketingowe po podpisaniu umowy o współpracy

+ wsparcie w komunikacji z instytucjami rządowymi, samorządowymi i otoczenia biznesowego

+ stała obecność przedstawiciela Izby w Indiach