Powstanie izby

Idea zmierzająca do założenia Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej zrodziła się pod koniec 2007 r. z inicjatywy grupy osób związanych z polskim i indyjskim biznesem, które zwróciły uwagę na zmieniającą się w szybkim tempie sytuację na obiecujących rynkach Polski i Indii.

W maju 2008 r. odbyły się pierwsze poważne rozmowy z polskimi oraz indyjskimi środowiskami biznesowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, w tym z:

– World Trade Center Poznań

– Federacją Indyjskich Izb Handlu i Przemysłu (FICCI),

– Konfederacją Przemysłu Indyjskiego (CII),

– NASSCOM w Indiach,

– Polską Radą Biznesu,

– Business Center Club (BCC),

– Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

– Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ),

– Ministerstwem Gospodarki RP,

– Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP (MSZ),

– Urzędami Marszałkowskimi województw: wielkopolskiego, śląskiego, pomorskiego, łódzkiego,

– Prezydentami miast: Poznania, Warszawy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Szczecina, Gdańska, Wrześni,

– Ambasadą Republiki Indii w Polsce,

– Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie z New Delhi,

– Indyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MEA),

– Przedstawicielami Rządu Indyjskiego,

– Samorządami Prowincji Andhra Pradesh, Karnataka, Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal, Maharastra, Gujarat.

17 września 2008 r. w Poznaniu w budynku World Trade Center miało miejsce spotkanie założycielskie Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej z udziałem ponad 100 przedsiębiorców z Polski i Indii.

Uroczysta część oficjalna rozpoczęła się wystąpieniem Sekretarza Stanu w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów, Eugeniusza Grzeszczaka, który z uznaniem przywitał inicjatywę powstania Izby. Dzięki poparciu Wicepremiera Rządu RP Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka i zaangażowaniu Pana Eugeniusza Grzeszczaka, oraz zainteresowaniu samych przedsiębiorców mogliśmy przekonać się jak bardzo potrzebne jest zbudowanie struktury,  jaką jest Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza.

Na zgromadzeniu odczytano list gratulacyjny od Ministra Handlu i Infrastruktury Indii Kamal Nath z pozdrowieniami i życzeniami sukcesów.

Podczas Walnego Zgromadzenia Założycielskiego podjęto uchwałę o założeniu Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej. Uchwalono ponadto Statut Izby oraz wybrano Radę Izby, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącym Rady został wówczas Aleksander Jóskowiak, adwokat i jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia. Wiceprzewodniczącym wybrano doradcę Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Macieja Suszka. Prezesem Zarządu jest Ryszard Sznajder, były wieloletni doradca ambasadora w Indiach. W skład Zarządu wszedł również businessman indyjski.