Przemysł motoryzacyjny

Zysk indyjskiego przemysłu samochodowego w roku 2006 wyniósł ponad 34 mld USD. Przemysł ten obejmuje dwa sektory: samochody (24 mld USD) oraz części samochodowe (10 mld USD).  Sektor samochodowy obejmuje produkcję samochodów osobowych (41%), komercyjnych (33%) oraz pojazdów dwu- i trzykołowych (26%). Produkcja części samochodowych osiągnęła w 2006 roku 10 mld USD a ich eksport wzrósł o 40% w ciągu ostatnich czterech lat. Przemysł samochodowy jest dosyć rozdrobniony i liczy ponad  500  podmiotów, w tym kilka międzynarodowych.


Regulacje prawne

Dostęp do przemysłu samochodowego oraz operacje z nim związane stały się łatwiejsze i nie wymagają żadnej koncesji przemysłowej. Bezpośrednie Inwestycje do 100% są zatwierdzane  w trybie automatycznym, a jeśli operacja jest przeprowadzana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to inwestorzy upoważnieni są do korzystania z ulg podatkowych. Poza tym większość rządów stanowych prowadzi politykę sprzyjająca nowym inwestycjom w tym sektorze.

Rząd Indyjski przygotował w roku 2006  10-letni plan rozbudowy przemysłu samochodowego. Według tego planu udział przemysłu samochodowego w PKB Indii podwoi się osiągając 35%. Wraz z ciągłym wzrostem kosztów, firmy amerykańskie, europejskie i japońskie produkujące komponenty samochodowe znajdują się pod ogromną presją aby znaleźć tanie bazy produkcyjne w celach outsourcingowych. Dla najważniejszych indyjskich producentów możliwość ta jest dźwignią finansową i pozwala na zdobycie bezpośredniego dostępu do międzynarodowej klienteli, do najnowszej technologii oraz międzynarodowej współpracy.


Przyszłość 

Oczekiwany jest wzrost indyjskiego sektora samochodowego oraz sektora części samochodowych m.in. dzięki  nasileniu działań outsourcingowych w tym kraju. Ocenia się, że indyjski udział w międzynarodowym outsourcingu potroi się do roku 2015 osiągając 6,7% oraz że eksport części samochodowych osiągnie do tego czasu ok. 22 mld USD.

na podstawie: newdelhi.trade.gov.pl