randki w polsce Odkryj nowoczesne podejście do handlu z Neoprofit AI, gdzie technologia spotyka efektywność. Vortex Momentum

Dołącz do nas

Członkostwo w Polsko-Indyjskiej Izbie Gospodarczej to przynależność do grona sprawdzonych przedsiębiorstw i możliwość wspólnego wpływania na kształt życia gospodarczego Polski i Indii. Naszym celem jest rzetelna pomoc firmom polskim i indyjskim w rozpoczęciu współpracy z kooperantami z obydwu krajów, a także wsparcie i opieka w rozwoju dalszej działalności. Nasze doświadczenie i szeroka sieć kontaktów gwarantują kompetentną obsługę i doskonałe wyniki. Wniosek o przyjęcie w poczet firm zrzeszonych (członków) PIIG mogą złożyć:

 • osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą,
 • nie posiadające osobowości prawnej spółki utworzone zgodnie z prawodawstwem RP

Warunki formalne do przyjęcia w poczet firm członkowskich:

 • Przesłanie wypełnionej Deklaracji Członkowskiej – drogą mailową (skan), faxem oraz oryginał pocztą
 • Przesłanie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego – drogą mailową (skan), faxem oraz oryginał pocztą
 • Przesłanie odpisu z KRS lub wpisu do EDG – drogą mailową (skan), faxem oraz oryginał pocztą.
 • Po weryfikacji przez władze Izby, otrzymają Państwo informację o podjęciu przez Zarząd Izby uchwały o przyjęciu do grona członków Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej oraz informację o obowiązku uiszczenia rocznej opłaty członkowskiej w kwocie zgodnej z notą statutową lub wybranym pakietem członkowskim.
 • Wysokość składki członkowskiej wynosi 2 000 PLN za każdy okrągły rok członkostwa w Izbie. Podmioty przystępujące do Izby zostaną dodatkowo obciążene opłatą w kwocie 500 PLN tytułem wpisowego.
 • Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza wprowadziła także 3 pakiety członkowskie będące pakietami usług świadczonych całorocznie na rzecz członka Izby. Ich zakup jest równoznaczny z przyjęciem w poczet członków.

Pliki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Deklaracja członkowska
  3. Statut Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej sss
  4. Pakiety członkowskie na 2016 rok

Korzyści z przynależności firmy do Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej: OGÓLNE

 1. Prestiż – członkostwo w PIIG to przynależność do grona sprawdzonych przedsiębiorstw i możliwość wspólnego wpływania na kształt życia gospodarczego Polski i Indii
 2. Przynależność do organizacji gospodarczej, promującej działalność Państwa Przedsiębiorstwa na terenie Polski i Indii
 3. Reprezentowanie interesów firm członkowskich w zakresie działalności gospodarczej wobec organów władz centralnych i lokalnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych
 4. Udział w Programie Członkowskim uprawniającym do rabatów w hotelach zlokalizowanych w Poznaniu i okolicach
 5. Inne usługi wynikające z potrzeb członków, służące rozwojowi stosunków handlowych i inwestycyjnych z partnerami z Indii lub z Polski
 6. Uzyskanie oficjalnego statusu firmy współpracującej z PIIG, możliwość umieszczania w materiałach reklamowych i w komunikacji B2B i B2C specjalnego logotypu informującego o przynależności do PIIG

PROMOCJA FIRMY

 1. Umieszczenie logo oraz linku do strony firmy na stronie internetowej Izby
 2. Promocja i reklama firmy podczas spotkań, misji gospodarczych, targów, wystaw krajowych i zagranicznych
 3. Zwięzła informacja na temat firmy w corocznie wydawanym katalogu Izby
 4. Korzystanie z usług biura PIIG w Poznaniu, Warszawie i New Delh

WSPARCIE FIRMY W KONTAKTACH BIZNESOWYCH

 1. Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi zarówno z Indii jak i z Polski
 2. Dostęp do ofert współpracy z zagranicznymi firmami
 3. Na życzenie Członka Izby organizowanie indywidualnych spotkań biznesowych, zarówno z firmami indyjskimi i polskimi 

UDZIAŁ W WYDARZENIACH

 1. Organizowanie spotkań biznesowych, zarówno z firmami indyjskimi i polskimi
 2. Udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach oraz warsztatach organizowanych przez Izbę
 3. Informowanie Członków Izby o ważnych bieżących wydarzeniach i planowanych zamierzeniach gospodarczych w relacjach pomiędzy Polską a Indiami oraz innymi krajami
 4. Organizacja cyklicznych spotkań z przedstawicielami biznesu i organów administracji państwowej Polski i Indii
 5. Możliwość udziału w organizowanych przez Izbę misjach handlowych, zarówno przyjazdowych jak i wyjazdowych
 6. Organizowanie przez Izbę misji sektorowych na indywidualne zapotrzebowanie Członka Izby
 7. Odpłatna organizacja sesji szkoleniowych dla pracowników firm członkowskich
 8. Uczestniczenie w targach, szkoleniach, misjach wyjazdowych i przyjazdowych

DOSTĘP DO INFORMACJI

 1. Uzyskiwanie aktualnych danych na temat rynku indyjskiego
 2. Gromadzenie informacji, diagnoz i prowadzenie analiz gospodarczych
 3. Analiza wybranej branży rynku indyjskiego
 4. Informowanie Członków Izby o ważnych bieżących wydarzeniach i planowanych zamierzeniach gospodarczych w relacjach pomiędzy Polską a Indiami oraz innymi krajami
 5. Informowanie Członków o istotnych wydarzeniach organizowanych przez partnerów Izby
 6. Dostęp do informacji na temat możliwości udziału w imprezach targowych konferencjach i seminariach w Polsce i w Indiach
 7. Otrzymywanie bezpłatnego kwartalnika informacyjnego PIIG
 8. Dostęp do profesjonalnych informacji na temat: rejestracji firmy na rynku indyjskim i polskim, certyfikacji produktów, prawa pracy, zasad eksportu i importu produktów
 9. Otrzymywanie istotnych dla realizacji celów biznesowych publikacji wydawanych przez organizacje, ministerstwa etc.
 10. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy krajowych i unijnych, przeznaczonych na działania eksportowe i rozwój przedsiębiorstw