Kontrola dewizowa

Podstawowe Akty Prawne

Przed rokiem 1999 Indie miały surowe warunki kontroli dewizowej. Regulowała je Ustawa o Regulacji Dewizowej z 1973 (FERA). Rząd w 1999 roku zastąpił ją nową ustawą – Foreign Exchange management Act, 1999 (FEMA).

Transakcje Rachunków Bieżących

Rupia jest w pełni wymienialna dla handlu i celów rachunku bieżącego. Z wyjątkiem kilku ograniczeń, dewizy mogą być swobodnie nabywane.

Transakcje Kont Kapitałowych

Te transakcje zasadniczo są niedozwolone, o ile nie zostały specjalnie dopuszczone z zachowaniem wyznaczonych warunków. Zezwala się na następujące transakcje:

1. Inwestycje w Indiach czynione przez osoby zamieszkałe zagranicą
2. Zakup i przekazanie własności nieruchomej w Indiach przez osobę zamieszkałą poza granicami Indii
3. Gwarancje udzielane przez osobę mieszkającą poza Indiami na rzecz lub w imieniu osoby mieszkającej w Indiach
4. Wwóz i wywóz walut z Indii przez osobę mieszkającą poza Indiami
5. Depozyty pomiędzy osobą mieszkającą w Indiach a osoba mieszkającą zagranicą
6. Przekaz poza Indie aktywów kapitałowych w Indiach osoby mieszkającej poza Indiami

Przekaz za granicę wymaga uprzedniego pozwolenia. Dotyczy to porozumienia joint venture i porozumienia o współpracy technicznej, przekazu odsetek, dywidend, opłat serwisowych, tantiem, spłaty zagranicznych, pożyczek itd. Zyski i dywidendy uzyskane w Indiach, po opłaceniu należnych podatków, mogą być transferowane do innego kraju. Jeżeli spełniono pewne warunki to zezwolenie RBI nie jest konieczne. Dozwolone są przekazy odsetek uzyskanych z obligacji, państwowych papierów wartościowych, depozytów bankowych w Indiach i dywidend jednostek Unit Trust of India dla nie-rezydentów. Nie jest wymagane pozwolenie dla przekazywania zysków z indyjskich oddziałów firm (innych niż banki) do ich głównej siedziby poza Indiami. Przekazy przychodów z likwidacji oddziału firmy zagranicznej w Indiach są dozwolone po uzyskaniu zgody RBI. Ponadto dozwolone są różne przekazy takie jak prezenty, opłaty za naprawę i konserwację importowanych maszyn, opłaty prawne.

Zewnętrzne Kredyty Komercyjne (ECB)

Zadłużenie w obcej walucie jest regulowane przez MoF i RBI.  Tu również obowiązują dwie drogi uzyskiwania pozwoleń – „automatyczna” i „indywidualnego pozwolenia”. Indyjskie korporacje mają pozwolenie z rządu na zaciąganie pożyczek zagranicznych, ale podlegają one regulacjom m.in. ze względu na termin spłaty pożyczki (maturity), stopy procentowej i ograniczeniom użytkowym w zależności od sumy pożyczki. Kredyt winien być pozyskany od akceptowanych i uznanych pożyczkodawców, parterów  zagranicznych, udziałowców itp.

na podstawie: newdelhi.trade.gov.pl