Ropa naftowa i gaz ziemny

 Indie są piątym największym konsumentem energii w świecie. Przez lata, konsumpcja energii w kraju rosła w tempie wyższym niż światowy. Głównym  katalizatorem tego wzrostu był rozwój indyjskiej gospodarki. Oczekuje się, że w ciągu dwudziestu najbliższych lat to zapotrzebowanie zwiększy się o więcej niż 100 %. Ropa i gaz stanowią obecnie 36 % całkowitego spożycia energii i ocenia się, że ta proporcja również się zwiększy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zapotrzebowanie na gaz i ropę gwałtownie wzrosło. Skutkiem tego w coraz większym stopniu trzeba polegać na imporcie oleju, aby sprostać krajowej konsumpcji. W roku 2006 zapotrzebowanie to zostało w 76 % zaspokojone dzięki importowi. Do niedawna wydobycie i przetwarzanie nafty i gazu ziemnego prowadziły dwie państwowe firmy naftowe Oil and Natural Gas Corporation i Oil India Limited. Ostatnio prywatne firmy, takie jak: Relinace Industries Ltd., Essar Oil Limited, Gujarat Adani Energy Limited oraz Gujarat Gas Corporation Ltd., wyłoniły się jako wiodące w tym przemyśle. Najważniejszymi zagranicznymi firmami w tej gałęzi są BG, Cairn Energy oraz Royal Dutch Shell.


Regulacje prawne

Za przemysł naftowy odpowiedzialne jest Ministerstwo Przemysłu Naftowego i Gazu Ziemnego (Ministry of Petroleum & Natural Gas – MoPNG). Zezwolenia na inwestycje bezpośrednie są wydawane automatycznie we wszystkich przypadkach oprócz rafinerii Państwowych Firm Naftowych. Powołana niedawno Rada Kontrolna Ropy Naftowej i Gazu Naturalnego (The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board – PNGRB) jest niezależnym organem, który wraz z Zarządem Głównym Węglowodorów (Directorate General of Hydrocarbons) odgrywa rolę regulatora w działaniach tego przemysłu.


Ostatnie osiągnięcia oraz perspektywy

Polityka Nowej Eksploracji i Koncesji (New Exploration and Licensing Policy – NELP) stymuluje zagraniczne inwestycje oraz daje dodatkowy bodziec dla nowych eksploracji i produkcji (E&P). Te przyczyniły się natomiast do światowej klasy odkryć, z których najważniejszym było odkrycie podwodnego bloku Krisihna Godavari dokonane przez Gujarat State Petroleum. Jego operator, Reliance Industries Limited, obecnie podnosi szacunek objętości złóż z 7 trylionów stóp sześciennych (około 198 bilionów metrów sześciennych) do 14 trylionów stóp sześciennych (ok. 396 bilionów metrów sześciennych), czyli więcej niż pola Vasai, które dostarczały gaz dla Hazira Bijapur Jagdddishpur (H&J) siecią gazociągów przez ostatnie 15 lat. Pakiet inwestycyjny zaprogramowany pod egidą NELP jest zbliżony do najlepszych na świecie.

1. Tantiemy wyliczane są odtąd na bazie wartości, wraz z koncesją na tantiemy dla eksploracji podwodnej,
2. Wprowadzono wolność sprzedaży oleju i gazu na rynku krajowym,
3. Koncesje na import dóbr inwestycyjnych dostępne są równolegle według norm, zarówno dla prywatnych jak i państwowych spółek,
4. Opłaty nakładane na mocy Ustawy o Rozwoju Przemysłu Naftowego (Oil Industry Development Act 1974) nie będą obowiązywały dla nowych bloków.

Potencjał indyjskiego przemysłu rafineryjnego podwoił się między rokiem 1998 a 2006, czyniąc ten kraj nowym eksporterem produktów rafineryjnych. Oczekuje się, że w przyszłości popyt na olej i gaz znacznie nasili się i przewiduje się wiele nowych znaczących inwestycji w celu wykorzystania możliwości, jakie daje wzmożony popyt. Jest to również związane z przewidywanym nasileniem się inwestycji i rozwój usług związanych z tym sektorem.

W sektorze gazu naturalnego przewidywane są nowe inwestycje mające na celu budowy gazociągów oraz lokalną dystrybucję tego surowca (CGD – City Gas Distribution). Nadwyżka produkcji, która jest przewidywana na 60 megaton do roku 2012, da Indiom możliwość zaistnienia jako regionalne centrum rafineryjne.

na podstawie: newdelhi.trade.gov.pl