Farmaceutyka i biotechnologia

Indyjski przemysł farmaceutyczny rozwinął się znacząco i zmienił swój charakter z przemysłu skierowanego na rynek krajowy, na światowego eksportera leków. Dochody z przemysłu farmaceutycznego szacuje się na 12 mld USD, z czego około 45% przynosi eksport. Krajowy handel farmaceutykami również się rozwija, w roku 2007 osiągnął 7,3 mld USD.

Indyjski przemysł biotechnologiczny wzrósł o 31 % w roku 2007 i osiągnął 2,1 mld USD. Przemysł ten liczy pięć najważniejszych dziedzin: biofarmaceutyka, biorolnictwo, bioinformatyka, bioprzemysł oraz biousługi.

Biofarmaceutyka przynosi ok. 2/3 dochodu z całego przemysłu biotechnologicznego. Indyjski rynek opieki zdrowotnej w roku 2006 osiągnął wartość 34,2 mld USD. Usługi zdrowotne oraz farmaceutyki stanowią około 75% tego rynku. Prywatne usługi zdrowotne są sektorem dominującym, biorąc pod uwagę wydatki rządu przeznaczone na opiekę zdrowotną, które nie przekraczają 1% PKB.

Największe indyjskie spółki obecne w tym sektorze to m.in.: Cipla, Ranbaxy, Nicholas Piramal, Sun Pharma, Dr. Reddy’s, Wokhardt, Torrent Pharma i Lupin.


Regulacje Prawne

W zakresie opieki zdrowotnej istnieje w Indiach wyraźne rozgraniczenie zakresu odpowiedzialności pomiędzy Rządem Centralnym oraz Rządami Stanowymi. Centralna Organizacja Kontroli Leków (The Central Drugs Standard Control Organization – CDSCO) jest podporządkowana Ministerstwu Zdrowia i Opieki nad Rodziną (Ministry of Health and Family Welfare) i nadzoruje funkcjonowanie m.in. laboratoriów przeprowadzających testy leków. CDSCO jest przede wszystkim odpowiedzialna za zatwierdzanie nowych leków, testów klinicznych oraz za ustanawianie standardów jakościowych dla leków. Według Ustawy o lekach i Kosmetykach (Drugs and Cosmetics Act) Centralna Organizacja Kontroli Leków nadzoruje i koordynuje stanowe organy odpowiedzialne za kontrolę leków.

Niektóre leki są objęte kontrolą cen narzuconą przez Ministerstwo Nawozów i Chemikaliów. Wydział Biotechnologii (Department of Biotechnology) jest agencją opracowującą strategie, promocje badań i rozwoju (Research and Development – R&D), współpracę międzynarodową oraz działalność zakłądów produkcyjnych związanych z krajową biotechnologią.

Usługi zdrowotne podlegają kompetencjom Federalnego Ministerstwa Zdrowia i Opieki nad Rodziną. Narodowa Rada Akredytacji dla Szpitali i Podmiotów Świadczących Usługi Zdrowotne (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers) ma za zadanie rozwinąć procedury akredytacji usług zdrowotnych.


Perspektywy

Ustawa o Patencie  (Het Indian Patent Act) poprawiona w 2005 roku wyznacza koniec okresu protekcjonizmu i początek nowej ery integracji Indii ze światowym rynkiem farmaceutycznym.  Ustawa ta uznaje za nielegalne kopiowanie leków opatentowanych po roku 1995.  Wyzwania związane z warunkami patentowania  oraz biznesem są ogromne. Wchodzą tu w grę m.in. kwestie marż,  kwestie prawne, jednoczesne wprowadzanie autoryzowanych leków genetycznych oraz dojście do kanałów dystrybucyjnych. Z tych przyczyn przemysł farmaceutyczny wymagał reform oraz alternatywnych rozwiązań przygotowujących go do utrzymania stałego rozwoju w przyszłości. Przemysł biotechnologiczny ma ogromny potencjał rozwoju: spodziewany dochód z tego sektora do roku 2010 wynosi 5 mld USD.

Wraz ze wzrostem dochodów i wzrostem liczby wykupionych ubezpieczeń zdrowotnych oczekuje się  wzrostu zapotrzebowania na opiekę wysoce wyspecjalizowaną. Ocenia się, że wydatki Indii na opiekę zdrowotną wzrosną do roku 2011 o 11% osiągając tym samym około 413 mld USD. Obecnie Indie przeznaczają na opiekę zdrowotną  0,9% PKB, które według prognoz wzrośnie do 2%.

 

na podstawie: newdelhi.trade.gov.pl