randki w polsce

Szkolenia

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynkiem indyjskim, wspólnie z naszymi partnerami opracowaliśmy ofertę szkoleń i kursów mających zapewnić odpowiednie przygotowanie Państwa, oraz państwa pracowników do skutecznego prowadzenia interesów w Indiach.

Oferujemy organizację szkoleń, seminariów i konferencji tematycznych, poświęconych różnym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach, współpracy z firmami indyjskimi, oraz tematom pokrewnym. W sposób przystępny i praktyczny wyjaśniamy specyfikę rynku indyjskiego, rekomendowane obszary współpracy, potencjalne korzyści z rozszerzenia działalności o ten rynek oraz możliwe bariery w rozwoju relacji biznesowych i sposoby ich pokonywania, zwracając uwagę również na różnice kulturowe. Podczas szkoleń uzyskają Państwo informacje dotyczące mentalności, specyficznych sytuacji w prowadzeniu rozmów, oraz innych istotnych elementów nawiązywania kontaktów biznesowych.

Ofertę podstawową stanowią kursy:

– doing business with India:

+ Rekomendowane obszary współpracy
+ Możliwe bariery w rozwoju relacji biznesowych i sposoby ich pokonywania
+ Różnice kulturowe w biznesie między Polską a Indiami
+ Prawno-podatkowe aspekty prowadzenia handlu i inwestowania w Indiach
+ Otoczenie biznesu, dystrybucja, rynki zbytu
+ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i systemy zachęt do ich napływu, przetargi, utrudnienia w dostępie do rynku, płatności
+ Pierwsze kroki – wejście na rynek indyjski: poszukiwanie lokalnego partnera, sprawdzenie jego wiarygodności, udział w targach/misjach, kontakt z samorządami gospodarczymi

– język i kultura Indii

– aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Indii oraz perspektywy rozwoju kraju