Konferencja „India and Poland – 60 years of diplomatic relations: legacy and ways forward”, 6-7 marca 2014, Uniwersytet Warszawski

W dniach 6 – 7 marca 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła się konferencja „India and Poland – 60 years of diplomatic relations: legacy and ways forward”, zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Zagranicznych oraz Uniwersytet Warszawski.

Polsko – Indyjską Izbę Gospodarczą reprezentowali Prezes Zarządu Izby Pan Ryszard Sznajder, który wziął udział w uroczystym rozpoczęciu konferencji oraz Dyrektor Izby Pani Anna Kobierska.

Dwudniową konferencję zainaugurowali: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Artur Nowak – Far oraz Jej Ekscelencja Monika Kapil Mohta – Ambasador Indii w Polsce.

Obrady zostały podzielone na cztery panele, które dotyczyły pozycji Polski oraz Indii w erze globalizacji, wspólnych wartości obu państw, relacji kulturowych oraz ekonomicznych. Wyświetlono również film dokumentalny w reżyserii Anu Radha pt. „Little Poland in India”.

Dyrektor Anna Kobierska wystąpiła w ramach panelu „Economic cooperation – common challenges, joint solutions?”, który odbył się drugiego dnia konferencji tj. 7 marca. W prelekcji przedstawiona została działalność Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej w kierunku podnoszenia świadomości przedsiębiorców nt. możliwości współpracy gospodarczej między Polską a Indiami. Dyrektor Kobierska przekazała również praktyczne wskazówki, o których nie można zapomnieć nawiązując lub prowadząc współpracę z partnerem indyjskim.

W konferencji, która odbyła się w ramach obchodów 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Indiami udział wzięli przedstawiciele MSZ, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również przedstawiciele środowiska naukowego z Indii.