Podsumowanie Forum z udziałem Pani Prezydent Pratibhy Devising Patil

 W dniach 23 – 24 kwietnia br. przebywała z oficjalną wizytą w Polsce Prezydent Republiki Indii Pani Pratibha Devisingh Patil. Istotnym punktem programu drugiego dnia pobytu było Polsko – Indyjskie Forum Gospodarcze z udziałem Pani Prezydent i towarzyszących jej biznesmenów indyjskich. Byliśmy współorganizatorem tego Forum obok Krajowej Izby Gospodarczej i Ministerstwa Gospodarki.

Biorący w nim udział przedstawiciele firm polskich to w znacznej liczbie członkowie Naszej Izby. Obok ciekawych prezentacji szeregu firm i wystąpień z obu stron, spotkanie stworzyło okazję do nawiązania kontaktów w kontekście ewentualnej przyszłej współpracy. W niektórych przypadkach doszło do bardzo konkretnych rozmów, które w najbliższym czasie będą kontynuowane i mają realne szanse zakończyć się sukcesem. Organizacja tej imprezy była dużym wezwaniem dla Naszej Izby będącej w organizacji i bez zaplecza logistycznego. Tym bardziej więc cieszą pochlebne pod naszym adresem opinie uczestników Forum. Z satysfakcją możemy więc stwierdzić, że zaprezentowaliśmy się w sposób właściwy i znaczący.

Rada i Zarząd Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej pragną w tym miejscu wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim członkom, a szczególnie firmom FUGO S.A. i Solaris Bus & Coach, które wsparły finansowo organizację Forum i których przedstawiciele aktywnie w nim uczestniczyli.

kliknij na obrazek aby wyświetlić go w powiększeniu:

lightbox[Patil]
Członkowie delegacji indyjskiej
Pan Rajiv Shanti Swarup –
Wiceprezydent “HCL Technologies
Limited”, oraz Pan Suresh G.Vaidya –
Dyrektor Zarządzajacy “Vaidya
and Associates Textile
Consultants Pvt Limited”
w rozmowie z przedstawicielem
jednej z polskich firm
lightbox[Patil] lightbox[Patil]
(Od prawej) Panowie: Wiktor Łaszczyk – “Enpol S.A”
Gliwice, Aleksander Jóskowiak – Przewodniczący
Rady Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej,
Ryszard Jabłoński – Wiceprezes Polsko – Indyjskiej
Izby Gospodarczej, Michał Pyrzyk – Burmistrz
Miasta Słupca, Pan Dariusz Mikołajczyk,
jeden z reprezentantów delegacji indyjskiej,
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Września
Pan Tomasz Kałużny.
 Członkowie delegacji indyjskiej
lightbox[Patil] lightbox[Patil]
 Liderzy delegacji indyjskiej: Panowie PP Hinduja –
“The Hinduja Group” i Chetan Seth –
właściciel i CEO “The Chemon Group”
oraz Pan Adam Szejnfeld – Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Gospodarki RP.
 Pan Jerzy Wężyk – Zastępca Sekretarza
Generalnego KIG w rozmowie
z Panią Ambika Sharma –
Asystentem Sekretarza Generalnego FICCI
(Federacji Indyjskich Izb Gospodarczych
i Przemysłowych) Panem Sujoy Gupta –
Zastępcą Dyrektora Wydziału Zagranicznego
FICCI, oraz (tyłem w turbanie) Panem
Gurpal Singh – Zastępcą Dyrektora Generalnego
CII (Konfederacji Przemysłu Indyjskiego)
lightbox[Patil] lightbox[Patil]
 Panowie: Ryszard Jabłoński – Wiceprezes PIIG
(z lewej) oraz Przemysław Hurko – Romeyko –
Główny Specjalista Polsko – Indyjskiej Izby
Gospodarczej (z prawej) w rozmowie z Panem
Januszem Kipigrochem –
Głównym Specjalistą z Departamentu
Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej
Ministerstwa Gospodarki RP
 Pan Lech Komar – ECC Eastbridge
lightbox[Patil] lightbox[Patil]
 Pan Aleksander Jóskowiak – Przewodniczący
Rady PIIG w trakcie przerwy
w rozmowie z uczestnikami Forum
Za stołem prezydialnym: Prezydent Indii
Pani Pratibha Devisingh Patil
i Pan Andrzej Arendarski – Prezes KIG
 lightbox[Patil] lightbox[Patil]
 Stół prezydialny: od lewej Chetan Seth,
Pani Prezydent Indii, Pan Andrzej Arendarski,
Pan Ashwani Kumar – Minister Gospodarki
i Przemysłu Republiki Indii
Za stołem prezydialnym: (od lewej)
Pan Adam Szejnfeld, Pani Prezydent,
Pan Andrzej Arendarski
lightbox[Patil] lightbox[Patil]
Prezydent Indii
Pani Pratibha Devising Patil
w trakcie swojego wystąpienia
Przedstawiciele firm indyjskich zakładający
w naszym kraju sieć
restauracji indyjskich typu “fast food”.
lightbox[Patil] lightbox[Patil]
Wręczenie dyplomu jednemu ze sponsorów forum Pan Minister Adam Szejnfeld wręcza dyplom
Ministerstwa Gospodarki dla
Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Poznaniu za współorganizację Forum.
Dyplom odbiera Prezes Izby Pan Ryszard Sznajder
lightbox[Patil] lightbox[Patil]
Pan Minister Adam Szejnfeld w rozmowie
z Prezesem Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej
Panem Ryszardem Sznajderem,
w tle Prezes KIG – Pan Andrzej Arendarski
 Prezydent Indii Pani Pratibha Devising Patil
w towarzystwie swojej eskorty opuszcza Forum
lightbox[Patil]
 Zorganizowana z okazji Forum konferencja prasowa
z udziałem Pana Ashwani Kumar –
Ministra Gospodarki i Przemysłu Republiki Indii,
Pana Adama Szejnfelda – Sekretarza Stanu
Ministerstwa Gospodarki
i Pana Ryszarda Sznajdera Prezesa PIIG