Budownictwo drogowe i porty w Indiach

Budownictwo drogowe

Indie posiadają jedną z najbardziej rozwiniętych sieci drogowych na świecie o łącznej długości około 3,8 mln km. Przez ostatnie kilka lat ruch drogowy wzrastał średnio o 8% rocznie, a liczba samochodów o 10%.

Większość dróg jest niestety w złym stanie a skrzyżowania bezkolizyjne należą do rzadkości. Nawet na drogach szybkiego ruchu (highways) poruszają się rowery, wozy, sprzęt rolniczy i zwierzęta. Przeciętna szybkość nawet na terenach pozamiejskich rzadko przekracza 50 km/h.  Słabe jest również oznakowanie dróg.

Regulacje prawne

Wydział ds. transportu drogowego i autostrad (The Department of Road Transport and Highways) jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie strategiczne związane z krajowymi drogami. Krajowy Zarząd Autostrad Indyjskich (The National Highways Authority of India – NHAI) oraz stanowe wydziały ds. dróg są odpowiedzialne za stan dróg odpowiednio krajowych i stanowych.

Rząd indyjski zachęca sektor prywatny do udziału w projektach infrastruktury drogowej wprowadzając takie bodźce jak zwolnienie z podatków oraz opłat celnych na import sprzętu budowlanego. Bezpośrednie inwestycje zatwierdzane są automatycznie w zakresie budowy autostrad, mostów drogowych, oraz usług transportu drogowego.

Perspektywy

Rząd federalny zainicjował Krajowy Projekt Rozbudowy Autostrad (National Highways Dvelopment Project – NHDP, 1999), który mówi o natychmiastowej potrzebie rozbudowy oraz wzmocnienia krajowej sieci dróg. NHDP przewiduje rozbudowę 12 000 km dróg na czteropasmowe, 6500 km na sześciopasmowe oraz budowę 1000 km dróg ekspresowych. Środki finansowe na wykonanie tych projektów pochodzą z budżetu, pożyczek (m.in. z Banku Światowego, Azjatyckiego Banku Rozwoju, Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej), oraz z sektora prywatnego.

Porty morskie

Indie są na 17 miejscu w rankingu światowych morskich potęg handlowych. Ocenia się, że 70% indyjskiego handlu zagranicznego odbywa się drogą morską. Wybrzeża indyjskie liczą 13 głównych portów oraz 187 mniejszych. Handel morski wzrósł w 2007 roku o 9,5% osiągając 463,8 mln ton.

Regulacje prawne

Wydział Floty Handlowej podlegający Ministerstwu Floty Handlowej, Transportu Drogowego i Autostrad jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie morskiej infrastruktury. Główne porty podlegają trustom, natomiast mniejsze porty stanowe podlegają odpowiednim rządom stanowym.Wraz z wejściem w operacje portowe sektora prywatnego prawo ustanawiania taryf zostało powierzone niezależnemu Zarządowi Taryfowemu dla Głównych Portów (Tariff Authority for Major Ports).

Bezpośrednie inwestycje zatwierdzane drogą automatyczną są dozwolone w zakresie konstrukcji i utrzymania portów, morskich usług transportowych oraz usług transportowych wewnętrznymi drogami wodnymi. Wydział Floty Handlowej  planuje wprowadzić w życie Ustawę o Działalności Floty Handlowej. Planowane są również nowe prace bagrowania w najważniejszych portach.

Perspektywy

Po wprowadzeniu przez rząd wytycznych dotyczących udziału sektora prywatnego w projektach floty handlowej wiele z nich zostało sfinalizowanych, m.in. budowa nowego terminalu kontenerowego oraz nowych portów. Ocenia się, że handel indyjskich portów osiągnie do roku 2012 aż 876,7 ton. Rząd zainicjował Narodowy Program Rozwoju Morskiego w celu usprawnienia morskiej infrastruktury oraz powiększenia możliwości największych portów, który pociąga za sobą inwestycje 14 mld USD.

źródło: newdelhi.trade.gov.pl