randki w polsce Odkryj nowoczesne podejście do handlu z Neoprofit AI, gdzie technologia spotyka efektywność.

Debata „Kierunki promocji Polski z perspektywy województwa wielkopolskiego”, 22 października 2015 r.

22 października 2015 roku w sali konferencyjnej Instytutu Zachodniego w Poznaniu odbyła się debata pn. „Kierunki promocji Polski z perspektywy województwa wielkopolskiego” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

W pierwszej części spotkania na temat pożądanych kierunków promocji naszego kraju wypowiadali się eksperci: Jan Grabkowski – Starosta Powiatu Poznańskiego, Anna Domańska – naczelnik Wydziału Inicjatyw Strategicznych Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Andrzej Łyko – prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji, dr Szymon Ossowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Anna Gruszecka – dyrektor Biblioteki Raczyńskich oraz Nicole Kulsza – przewodnicząca oddziału lokalnego AIESEC Polska. Paneliści zauważyli, że budowanie marki naszego kraju za granicą jest bardzo ważne dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski. Dr Ossowski podkreślił rolę, jaką mają do odegrania w promocji Polski zagraniczne media, te tradycyjne, ale też nowe media społecznościowe, które kształtują obraz naszego kraju u swoich odbiorców. Andrzej Łyko zauważył, że tylko bezpośrednie wizyty przedstawicieli firm, przedsiębiorców z zagranicy przynoszą pożądany efekt, jakim jest wzrost liczby zagranicznych inwestycji na terenie naszego kraju. Zarówno Anna Gruszecka jak i Nicole Kulesza podkreśliły wagę, jaką dla promowania kraju mają ludzie, to jak żyją, co robią. Polską marką mogą być nasi twórcy, tacy jak Chopin, Sienkiewicz czy Wieniawski, ale też studenci, którzy wyjeżdżają w ramach różnego rodzaju wymian za granicę. Nad płynnym przebiegiem dyskusji czuwał redaktor Andrzej Ogórkiewicz.

W drugiej części spotkania, która miała charakter warsztatowy, głos został oddany zaproszonym gościom, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania, izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców, poznańskich uczelni wyższych, instytucji kultury, zrzeszeń samorządów i organizacji młodzieżowych. Z ramienia Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej w debacie uczestniczyli: Pan Stanisław Wszelaki, Przewodniczący rady Izby i członek zarządu Flex Films Europa sp. z o.o. oraz Anna Kobierska, Dyrektor Izby. Uczestnicy spotkania pracowali w trzech grupach: przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kultury oraz uczelni wyższych, przedstawicieli samorządu i organizacji młodzieżowych, które opracowały wnioski i rekomendacje do tworzonego przez Radę Promocji Polski dokumentu, którego celem jest wyznaczenie strategicznych ram promocji Polski za granicą.

Źródło zdjęć: http://www.rodm-poznan.pl