Spotkanie Gospodarcze Indie-Europa Centralna z udziałem Prezesa Zarządu Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej Pana Ryszarda Sznajdera 20 kwietnia 2015 r., godz. 12.30-14.00, Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice

Ryszard Sznajder, Prezes Zarządu Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej wziął udział  w panelu dyskusyjnym „Spotkanie Gospodarcze Indie-Europa Centralna, które odbyło się 20 kwietnia 2015 r. w Katowicach w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Kongres to trzydniowy cykl ponad stu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem 6000 gości z Polski i z zagranicy. Tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy polskich i europejskich mediów oraz agencji informacyjnych.

W panelu dyskusyjnym dot. współpracy Polski z Indiami udział wzięło 9 panelistów, reprezentujących Ministerstwo Gospodarki, PAIiIZ, Ambasadę Indyjską w Polsce oraz indyjskie oraz polskie organizacje samorządu gospodarczego.

Pan Ryszard Sznajder informował o biznesowym postrzeganiu Polski w Indiach, tak w przyszłości, jak i obecnie – kiedyś Polska była liczącym się partnerem, cieszącym się dobrą opinią wśród indyjskich przedsiębiorców. Do dziś dobrze się kojarzymy, ale swojej szansy nie wykorzystujemy. Według Pana Sznajdera Polska i polski biznes generalnie “przespał” możliwości rozwoju współpracy z Indiami w ostatnich 25 latach i niestety wina za dzisiejsze niskie obroty handlowe w znacznej mierze leży po polskiej stronie. Po 1989 roku polski biznes skoncentrował się głównie na rynkach europejskich, z pola widzenia tracąc rynki azjatyckie. Pan Sznajder zasugerował, że stan ten ulega stopniowo zmianie, ale zdecydowanie za wolno. Świadomość i wiedza polskich przedsiębiorców na temat możliwości  robienia interesów w Indiach i z indyjskimi partnerami jest ciągle niska. Tymczasem Indie to kraj i rynek o nieograniczonych możliwościach, a w ocenie głównych instytucji finansowych świata w perspektywie kilkudziesięciu lat największa gospodarka naszego globu. Dzisiejsze Indie i dzisiejsza Polska to zupełnie inne kraje niż te sprzed 25 lat, musimy się więc na nowo wzajemnie siebie uczyć.

Według Pana Sznajdera oprócz całych gałęzi przemysłu jak np. górnictwo Polska i Indie mają sobie wiele do zaoferowania niemal we wszystkich dziedzinach w sferze małych i średnich przedsiębiorstw, na czym Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza koncentruje się od momentu jej powstania. Dopiero w ostatnich miesiącach zaczyna się oficjalnie wymieniać górnictwo jako jeden z głównych kierunków współpracy, natomiast Izba zajmuje się tym tematem już od dłuższego czasu. Indiom bardzo zależy na rozwinięciu swojego górnictwa, a nikt nie dysponuje lepszymi technologiami, maszynami i specjalistami od Polski. Pan Sznajder uznał, iż jest to obszar o wielkich możliwościach dla naszych firm. Oprócz przemysłu górniczego dyskutowano także o eksporcie jabłek do Indii – Prezes Sznajder uznał, iż Polska nie zadbała na czas o stworzenie sobie możliwości eksportu jabłek na inne alternatywne rynki, w tym do Indii. Izba od lata ubiegłego roku wypracowała kanały eksportu, ale na przeszkodzie stoją sprawy fitosanitarne.

fot.: http://www.eecpoland.eu/galeria/13621.html