randki w polsce Odkryj nowoczesne podejście do handlu z Neoprofit AI, gdzie technologia spotyka efektywność.

„Nowe kierunki eksportu” i „Szanse eksportowe dla polskich firm” z udziałem p. Ryszarda Sznajdera, Prezesa Zarządu PIIG, 26 marca 2015 roku, Warszawa

W dniu 26 marca 2015 roku w Business Link Warszawa, Zebra Tower odbyły się panele dyskusyjne pt. ”Nowe kierunki eksportu” oraz „Szanse eksportowe dla polskich firm”, w których udział wziął p. Ryszard Sznajder, Prezes Zarządu Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej. W panelu wystąpili także Michael Dembinski – Główny Doradca Izby Brytyjskiej BPCC, Dariusz Karwowski – Chief Project Manager, Departament Inwestycji Zagranicznych, PAIiIZ oraz Piotr Soroczyński – Główny Ekonomista KUKE.

Pan Ryszard Sznajder zwracał uwagę na ciągle jeszcze niewielkie zainteresowanie polskich firm współpracą z indyjskimi, co jednoznacznie pokazuje bilans obrotów, które wprawdzie rosną, ale nadal są dosyć niskie. Ponadto Polska z przeszłości dobrze się w Indiach kojarzy i polskie przedsiębiorstwa powinny to wykorzystać. Przedstawiciel Izby zachęcał do zainteresowania się rynkiem indyjskim, wskazując na jego nieograniczone wręcz możliwości.

Pozostałe tematy dotyczyły rosyjskiego embargo na żywność importowaną z Polski, jego wpływu na polskich eksporterów oraz kierunków, do których eksportuje się lub mogłoby eksportować się nadwyżki żywności. W tym kontekście dyskutowano o zasadności wprowadzenia przez rząd programu wsparcia dla poszkodowanych eksporterów, aby ratować ich przed koniecznością zwolnień. Paneliści poruszyli kwestię misji gospodarczych, których polski rząd prowadził w ubiegłym oraz bieżącym roku cały szereg oraz których celem jest wypromowanie polskiego eksportu. Skoncentrowano się przede wszystkim na egzotycznych rynkach takich jak Chiny i Indie oraz szansach polskich eksporterów na owocną współpracę z przedsiębiorstwami z tych krajów.