POLSKA-INDIE – W KIERUNKU EFEKTYWNEGO MODELU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ

25 września br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Polska – Indie – w kierunku efektywnego modelu dyplomacji gospodarczej”, której współorganizatorami byli Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych oraz Centrum Studiów Polska – Azja. Otwarcia konferencji dokonał Minister Spraw Zagranicznych Pan Grzegorz Schetyna.

Podczas spotkania omówiono znaczenie Indii w polskim dyskursie politycznym, przedstawiono doświadczenia Komisji Spraw Zagranicznych w rozwijaniu relacji z tym państwem oraz podkreślono konieczność prowadzenia aktywniejszej dyplomacji gospodarczej pomiędzy Polską a Indiami.

Konferencja została podzielona na dwie części. Tematem pierwszego panelu było znaczenie rynku indyjskiego dla polskich przedsiębiorców. Do omówienia tej kwestii zaproszono przedstawicieli firm, które z sukcesem rozwijają współpracę gospodarczą pomiędzy polskim a indyjskim rynkiem. Przedstawiono charakter i motywy tej współpracy, ewentualne bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w Indiach, a także perspektywy jej rozwoju. Wśród prelegentów był również Pan Stanisław Wszelaki –  Przewodniczący Rady Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej, Dyrektor, Członek Zarządu Flex Film Europa sp. z o.o., który opowiedział o kulisach wejścia na polski rynek indyjskiej Grupy  Uflex, jako wiodącej na świecie grupy przemysłowej, wyspecjalizowanej w produkcji opakowań miękkich, wg. najnowszych technologii. Pan Wszelaki podkreślił także ścisłą współpracę przy realizacji projektu Flex Films Europa Spółka z o.o., z Polsko – Indyjską Izbą Gospodarczą, która m.in. poprzez licznie organizowane misje gospodarcze do Indii oraz seminaria działa na rzecz promocji rynku indyjskiego jako atrakcyjnego i perspektywicznego dla polskich przedsiębiorców.

Drugi panel poświęcony został roli administracji państwowej w kontaktach z Indiami. Wskazano m.in.  na jakie instrumenty wsparcia może liczyć polski przedsiębiorca zainteresowany wejściem na rynek indyjski oraz scharakteryzowano stan relacji polsko-indyjskich z punktu widzenia danych instytucji państwowych. Wśród prelegentów obecni byli: Pani Katarzyna Kacperczyk – Podsekretarz Stanu, MSZ; Pan Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Pan Arkadiusz Bąk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Pan Sławomir Majman – Prezes, PAIiIZ; Pan Filip Grzegorzewski – Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku, MSZ.