POLSKO-INDYJSKI SZCZYT ENERGETYCZNY

10-16 LUTEGO 2014, DELHI, KALKUTA

Reprezentanci Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej, w osobach Dyrektor Izby Pani Anny Kobierskiej oraz przedstawiciela Izby w Indiach Pana Dilipa Bedi, wzięli udział w Polsko – Indyjskim Szczycie Energetycznym, który odbył się w dniach 11 – 16 lutego 2014 r. w Delhi oraz Kalkucie. Szczyt był jednym z głównych wydarzeń promujących Polskę w Indiach, w ramach obchodów 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Indiami. Udział polskiej delegacji, w skład której weszli przedstawiciele polskich władz oraz przedsiębiorcy z branży górniczej i energetycznej, został zorganizowany wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Krajową Izbę Gospodarczą. Ze strony rządowej udział w delegacji wzięli Pani Katarzyna Kacperczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Pan Jerzy Witold Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, który pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego delegacji.

Przedstawiciele Izby wzięli udział w licznych spotkań przygotowanych przez organizatorów polskiej delegacji, jak również równolegle realizowali swój własny program. Pobyt w Indiach rozpoczął się od spotkania organizacyjnego w Ambasadzie RP w New Delhi, z  udziałem Ambasadora RP Pana Piotra Kłodkowskiego i delegacji oficjalnej oraz misji biznesowej, podczas którego Pani Anna Kobierska przedstawiła dokonania Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej w rozwoju relacji gospodarczych oraz plany Izby w kierunku dalszej promocji współpracy biznesowej między Polską a Indiami.

Pierwszy dzień pobytu był dla przedstawicieli Izby zdominowany przez spotkania z przedstawicielami dwóch niezwykle ważnych dla rozwoju relacji biznesowych organizacji: European Business Technology Centre (EBTC) oraz Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI). Podczas spotkania z Dyrektorem EBTC w New Delhi Panem Poulem V. Jensenem, jak również w trakcie rozmów z przedstawicielami FICCI omówione zostały kwestie współpracy z Polsko – Indyjską Izbą Gospodarczą w rozwoju i promocji polsko – indyjskich relacji biznesowych.

Środa, w programie polskiej delegacji biznesowej poświęcona była  spotkaniom typu B2B. Pani Anna Kobierska oraz Pan Dilip Bedi odbyli również spotkanie z reprezentantami PHD Chamber of Commerce and Industry, podczas którego poruszono perspektywę bliższej współpracy na zasadach partnerstwa.

W kolejnych dwóch dniach, uczestnicy polskiej delegacji zarówno ze strony rządowej, jak i biznesowej, wzięli udział w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Poszukiwań, Przetwórstwa Surowcowego, Metali i Maszyn w Kalkucie, w ramach których odbyła się Polska Sesja Plenarna podczas V Azjatyckiego Kongresu Górniczego. Wystąpienia ze strony polskiej wygłosili: Minister Jerzy Pietrewicz, Minister Katarzyna Kacperczyk, Ambasador Piotr Kłodkowski, Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. dr hab. inż. Józef Dubiński. Stronę indyjską reprezentowali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Węgla, Prezes Coal India oraz Prezes MECON Ltd. Polska otrzymała status Honorowego Partnera Targów, co przełożyło się na fakt, iż drugi dzień V Azjatyckiego Kongresu Górnictwa nazwany był Dniem Polskim, w ramach którego odbyła się organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą konferencja nt. polskiego przemysłu wydobywczego i górnictwa oraz tematyczne panele dyskusyjne z udziałem polskich prelegentów i przedstawicieli biznesu.

W piątek odbyło się również seminarium biznesowe zorganizowane przez Engineering Export Promotion Council (EEPC), w którym udział wzięli m.in.: Minister Jerzy Witold Pietrewicz, Minister Katarzyna Kacperczyk, Ambasador Piotr Kłodkowski oraz przedstawiciele Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej. Podczas spotkania, Dyrektor Anna Kobierska przedstawiła targi Innowacje – Technologie – Maszyny organizowane w dniach 3 – 6 czerwca 2014 r. przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. W ramach tegorocznej edycji targów odbędzie się India Show z udziałem delegacji ponad 100 przedsiębiorców z Indii pod przewodnictwem EEPC. Pani Anna Kobierska zachęcała jednocześnie do udziału zarówno w Targach, jak i licznych imprezach im towarzyszącym.

W sobotę 15 lutego odbyły się Targi Książki, podczas których Polska pełniła funkcję gościa honorowego. Pobyt w Indiach zakończony został przyjęciem w rezydencji Ambasadora RP w New Delhi, z udziałem wszystkich uczestników polskiej delegacji.