Śniadanie z przedsiębiorcami w Częstochowie

6 lutego bieżącego roku, Prezes Polskiej – Indyjskiej Izby Gospodarczej Ryszard Sznajder wziął udział  w “Śniadaniu z przedsiębiorcami”, które odbyło się w Częstochowie w ramach cyklu comiesięcznych  spotkań Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka z przedstawicielami lokalnego biznesu. Główny temat spotkania  brzmiał: „Indie – możliwości współpracy gospodarczej i handlowej”. Prezes Ryszard Sznajder występując w roli eksperta wygłosił wykład na temat perspektyw inwestycyjnych w odniesieniu do rynku indyjskiego.

Prezes w swoim wystąpieniu wyjaśnił na czym polega przewaga konkurencyjna indyjskiej gospodarki, które z jej sektorów są najbardziej rozwojowe,  oraz w czym przejawia się liberalizacja  gospodarki.  Ważnym punktem było także scharakteryzowanie polsko – indyjskich relacji biznesowych, jak również analiza rynku, w ramach której przedstawiono kolejne kroki wchodzenia na rynek indyjski, a także źródła pozyskiwania niezbędnych informacji ogólnogospodarczych, biznesowych i celnych.