Relacja z Konferencji „Polska-Indie. Perspektywy współpracy gospodarczej. Oczekiwania, szanse i wyzwania dla rozwoju relacji gospodarczych” 29 października 2013 r., Centrum Kultury w Lublinie

29 października 2013 roku, w Centrum Kultury w Lublinie odbyła się druga konferencja z cyklu „Polska-Indie. Perspektywy współpracy gospodarczej, oczekiwania, szanse i wyzwania dla rozwoju relacji gospodarczych”, która została zorganizowana przez Polsko – Indyjską Izbę Gospodarczą oraz Urząd Miasta Lublin. Partnerem konferencji było biuro podróży Exotic Travel, którego właściciel – pan Jahangir Mangalia pełnił rolę moderatora wydarzenia. Patronat nad całym cyklem objął Wicepremier Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński.

Spotkanie rozpoczął Prezydent miasta Lublin – pan Krzysztof Żuk, podkreślając atrakcyjność zarówno miasta jak i regionu w aspekcie inwestycyjnym. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów województwa lubelskiego, dlatego przedstawiono i wyjaśniono kwestie dotyczące prawno – podatkowych aspektów eksportu, importu i inwestowania w Indiach, możliwe trudności w relacjach biznesowych, a także zarekomendowano konkretne obszary potencjalnej współpracy polsko – indyjskiej – zadania tego podjął się pan Antonii Miklaszewski, były Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w New Delhi. O perspektywach współpracy gospodarczej mówił natomiast pan Mariusz Sagan z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublina.

Stałym punktem w programie konferencji jest case study, czyli przedstawienie efektów współpracy na przykładach, tym razem firm: Flex Films Europa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pana Stanisława Wszelakiego, firmy Komandor SA, której kooperację z partnerem indyjskim przybliżył pan Konrad Chmiel, firmy Syntea SA reprezentowanej przez pana Bartosza Sobotkę oraz firmy Immunocon Bioremedies, której przedstawicielem był pan Shakti Upadhyay. Ostatni, ale niezwykle ciekawy i ważny wykład dotyczył różnic kulturowych w biznesie pomiędzy Polską a Indiami, których każdy podejmujący się tego typu współpracy powinien być świadomy, a które starał się wyjaśnić pan Jahangir Mangalia.

Spotkanie,  zakończyło się wernisażem fotografii pani Krystyny Głowniak pt. „Kobiety Indii”.