Conference Agenda – IInd Conference on Europe and Asia

3 czerwca 2013 r. w w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, przy ulicy Sienkiewicza 2 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja  „Europe and Asia – challenges of the 21st Century” nt. Energy industry issues in Europe and Asia. Tegoroczna edycja została zorganizowana we współpracy z Centrum Studiów Polska-Azja, z którym WSGE współrpacuje już blisko od roku.

W konferencji udział wzięli przestawiciele świata nauki (m.in. Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz National Pedagogical Dragomanov University z Kijowa), a także biznesu (Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach, Polsko-Indyjskiej Izby Handlowej) oraz studenci zagraniczni WSGE. 

Zgromadzonych gości z Nepalu, Indii, Tadżykistanu, Bangladeszu, Egiptu, Ghany, Republiki Środkowoafrykańskiej, Ukrainy, Włoch, Francji oraz Polski powitał prof. Bronisław Sitek, a wykład otwarcia zatytułowany The place of nuclear energy in the world – today and in the future poprowadził Prof. Roman Domański.

W trakcie Konferencji odbyły się dwie sesje: Energy industry investments &technologies oraz Law & Ethics, w trakcie których wystąiło 18 prelegentów. Udział w Konferencji wzięło blisko 90 osób. Językiem konferencji był język angielski. W tym też języku ukaże się publikacja.

Zainteresowanie udziałem w Konferecji wielu wybitnych ekspertów jest najlepszym dowodem na to, iż istnieje potrzeba dyskusji nt stosunków pomiędzy Europą i Azją oraz wskazywania wspólnch obszarów. Wydarzenie organizwane przez naszą Uczelnią doskonale wpisuje się w tę tendencję. Kolejna edycja konferencji już za rok. Już teraz zapraszamy serdecznie do udziału.