Relacja z Konferencji „Polska-Indie. Perspektywy współpracy gospodarczej. Oczekiwania, szanse i wyzwania dla rozwoju relacji gospodarczych” 9 kwietnia 2013 r., Hotel Andersia, Poznań

9 kwietnia 2013 roku, w Hotelu Andersia w Poznaniu odbyła się Konferencja pt. „Polska – Indie. Perspektywy współpracy gospodarczej, oczekiwania, szanse i wyzwania dla rozwoju relacji gospodarczych” współorganizowana przez Polsko – Indyjską Izbę Gospodarczą oraz Urząd Miasta Poznania.

Spotkanie, moderowane przez Jahangira Mangalia, rozpoczął Prezes Izby – Ryszard Sznajder oraz Wiceprezydent Poznania – Jerzy Stępień. Pierwszy panel poświęcony był rekomendowanym obszarom współpracy polsko – indyjskiej, które omówił Antoni Miklaszewski – były Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Polski w New Delhi, wskazując jednocześnie na możliwe bariery w relacjach biznesowych i sposoby ich pokonywania.  Prawno – podatkowe aspekty inwestowania przestawił Manoj K. Chhabra, co było to możliwe dzięki telekonferencji z Indii tłumaczonej na język polski. Również podatkowych aspektów przywozu towarów do Polski dotyczyło wystąpienie Managera Ernst &Young – Marcina Zawadzkiego. Kolejnym punktem konferencji było case study, a przykładami efektywnej współpracy polsko – indyjskiej były firmy Komandor SA, reprezentowana przez Konrada Chmiela oraz TB Hydro Sp. z o.o., której relacje biznesowe z Indiami przedstawił Ryszard Janicki. W tej części wystąpił również Jarosław Lesiński – Zastępca dyrektora i jednocześnie doradca w PKO BP II Centrum Korporacyjnym w Poznaniu.

Ostatnie wystąpienie dotyczyło różnic kulturowych w biznesie między Polską a Indiami. Przedstawiła je Dyrektor Berlitz Poland w Poznaniu – Monika Tokarska, wskazując na wpływ tradycji na kulturę biznesu w Indiach oraz o czym należy pamiętać przed spotkaniem z partnerem biznesowym z Indii.