POLSKO-INDYJSKA IZBA GOSPODARCZA współorganizatorem konferencji „Dynamiczny rozwój OZE i ich wpływ na konkurencyjność Unii Europejskiej. Rola światowych potęg w kontekście odnawialnych źródeł energii”

Dnia 19 listopada 2012r., w siedzibie World Trade Center w Poznaniu odbyła się konferencja „Dynamiczny rozwój OZE i ich wpływ na konkurencyjność Unii Europejskiej. Rola światowych potęg w kontekście odnawialnych źródeł energii”, której Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza była współorganizatorem.

Konferencję otworzył Zbigniew Haupt – Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, będącego organizatorem spotkania, natomiast wykład wprowadzający wygłosił Eugeniusz Grzeszczak Wicemarszałek Sejmu RP i jednocześnie Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia.

Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Prelekcje wygłosili: Prof. dr hab. Witold Orłowski – Główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska, Prof. dr hab. Andrzej Radecki – Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, dr Andrzej Byrt – Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o., Jacek Mizak – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Ryszard Gąsior – Prezes Zarządu FASING ENERGIA sp. z o.o.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele firm działających w branży OZE i zainteresowanych rozpoczęciem działalności w tym sektorze rynku, przedstawiciele nauki, polityki oraz mediów. Obecny był m.in. Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski oraz Prezes World Trade Centre Poznań – Danuta Kubasik.

Dyskusja z udziałem wyżej wymienionych panelistów, poprowadzona przez Tadeusza Mosza cieszyła się dużym zainteresowaniem i aktywną partycypacją ze strony uczestników konferencji. Dzięki obecności przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych tym tematem, pokazała ona jak ważnym zagadnieniem są dzisiaj odnawialne źródła energii.