randki w polsce

WYKŁAD REPREZENTANTÓW IZBY NT. „INDYJSKI RYNEK IT/BPO”

W dniu 16 października 2012 r. podczas spotkania informacyjnego w Warszawie reprezentanci Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej wygłosili prelekcję nt. „Usługi IT w Indiach”. Organizatorem seminarium „Usługi IT (oprogramowanie) – najważniejsze trendy światowe” było Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), Agencja Rozwoju Mazowsza SA oraz Polsko-Kazachstańska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Wykład nt. rynku indyjskiego poprowadzili Pan Ryszard Sznajder – Prezes Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej oraz Pan Michał Byczkowski – były radca, kierownik WPHI w New Delhi, a obecnie doradca Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej. Reprezentanci Izby przedstawili kwestie związane z polsko-indyjską wymiana handlową, systemami taryfowymi i celnymi, certyfikacją oraz barierami pozataryfowymi. W dalszej części wykładu omówiono zagadnienia dotyczące indyjskiego sektora IT, tj: historia i rozwój IT w Indiach, podział sektora, najważniejsze ośrodki, na czym polega przewaga sektora IT w Indiach nad tym sektorem w innych krajach oraz główne zagrożenia dla tej branży.