Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza objęła patronat nad I OGÓLNOPOLSKIM FORUM PPPortal.pl

W dniu 3 września 2012 r. PPPortal.pl rozpoczął rekrutację na „I OGÓLNOPOLSKIE FORUM PPPortal.pl – Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce”. Udział przedstawicieli JST w konferencji jest BEZPŁATNY. Wydarzenie będzie miało miejsce dnia 25 października 2012 r., na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Jordana 18.

„I OGÓLNOPOLSKIE FORUM PPPortal.pl – Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce” to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Wydarzeniem specjalnym będzie „Okrągły Stół”, w trakcie którego przedstawiciele sektora publicznego, jak i prywatnego, wraz z partnerami doradczymi i finansowymi będą mieli możliwość skonfrontowania poglądów na temat przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

 

Równolegle z konferencją udostępniamy uczestnikom miejsca spotkań, dedykowany Punkt Konsultacyjny PPP oraz Investors Cafe. W Punkcie konsultacyjnym partnerzy doradczy, instytucje finansowe oraz podmioty prywatne będą do dyspozycji wszystkich samorządów będących uczestnikami naszego Forum. Zainteresowani przedstawiciele JST otrzymują w ten sposób niepowtarzalną okazję do zasięgnięcia porad oraz opinii dotyczących konkretnych aspektów projektów planowanych, bądź realizowanych w formule PPP.

Investors Cafe będzie z kolei pełnił rolę dedykowanego miejsca, w którym przedstawiciele samorządów będą mogli odbywać rozmowy z potencjalnymi inwestorami o planowanych projektach PPP.

Prosimy o rejestrację za pomocą formularza na stronie: http://www.ppportal.pl/zgloszenie
Udział przedstawicieli JST w konferencji jest BEZPŁATNY.

 

O NAS:

PPPortal.pl to platforma internetowa, poruszająca tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego. Platforma powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i zgodnie z założeniem, jest miejscem, w którym zarówno partnerzy publiczni, jak i prywatni, znajdą najważniejsze, interesujące ich materiały. PPPortal.pl pragnie pełnić funkcję animatora rynku PPP w Polsce, poprzez realizację własnych, autorskich akcji promujących ideę rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

MISJA

Naszą misją jest dostarczanie fachowej, merytorycznej wiedzy na temat rynku PPP. Chcemy być źródłem sprawdzonych teoretycznych i praktycznych informacji, przydatnych w codziennej pracy samorządów i przedsiębiorstw, angażujących się w przedsięwzięcia w tej formule. Pokazujemy możliwości, rozwiązania i najlepsze przykłady zrealizowanych już inwestycji. Dążymy do tego, aby nasz portal stał się znaczącym miejscem wiedzy o PPP oraz pełnym życia forum opinii, umożliwiającym formułowanie konstruktywnych wniosków, istotnych dla rozwijania idei partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

TREŚCI

W portalu znaleźć można zarówno fachowe materiały merytoryczne, jak i treści dziennikarskie. Te pierwsze, to przede wszystkim felietony i porady specjalistów, poradnik „Umowa PPP”, raporty. Na dziennikarską część serwisu składają się m.in. wywiady z partnerami publicznymi, prywatnymi i doradczymi, studia przypadków – rozwijających się inwestycji, aktualności. Warto zapoznać się także z naszym wykazem najważniejszych aktów prawnych oraz katalogami: projektów, inwestorów, doradców i instytucji finansowych. W kalendarium wydarzeń prezentujemy informacje o najważniejszych, dotyczących PPP konferencjach, prezentacjach itp. PPPortal.pl to także rozbudowana baza projektów PPP w Polsce, dedykowana podmiotom publicznym, a udostępniona wszystkim zainteresowanym instytucjom. Całość uzupełnia forum, na którym można podyskutować na temat szczegółowych zagadnień związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym.

 

Kontakt:

Łukasz Łuczynowicz
Dyrektor ds. Rozwoju Serwisu PPPortal.pl
l.luczynowicz@ppportal.pl


Ewa Glinkowska-Neuman Redaktor
e.glinkowska@ppportal.pl


Magdalena Grabowska Redaktor
m.grabowska@ppportal.pl


Dorota Sokołowska Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
d.sokolowska@ppportal.pl

 

 
PPPortal.pl
Ul. Rolna 14
40-555 Katowice
tel. 32 203 20 53 w.32,
tel. kom. 502 459 334,
e-mail: kontakt@ppportal.pl
forum@ppportal.pl
www.ppportal.pl
www.ppportal.pl/forum