Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza współorganizatorem V Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi

W dniach 7-8 listopada 2012 r. odbędzie się piąta a zatem jubileuszowa edycja Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2012.  Do celów Forum należy między innymi prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej polskich i zagranicznych regionów poprzez podkreślenie znaczenia ich najważniejszych atutów, takich jak: dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, obecność wielu ośrodków naukowo-badawczych i dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania wiodących czynników wpływających na wzrost rynkowej konkurencyjności przedsiębiorstw oraz kierunków rozwoju branż o strategicznym znaczeniu, jak również wiodących obszarów stanowiących o sukcesie gospodarczym przedsiębiorstw; umożliwienia weryfikacji prowadzonej polityki gospodarczej; podsumowania kondycji sektora przedsiębiorstw w regionach; przeprowadzenia analizy kierunków rozwoju w sektorach strategicznych dla rozwoju gospodarczego.
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy międzyregionalnej, jako skutecznego instrumentu stymulującego rozwój gospodarczy.
Śladem lat ubiegłych, podczas Forum planuje się sesje plenarne, debaty i panele dyskusyjne, w tym dotyczące branż: ekologiczne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, energetyka i budownictwo pasywne, bio i nanotechnologie, IT/ICT, innowacyjny przemysł lekki, przemysł mody, infrastruktura i transport. Dodatkowym atutem EFG będzie część wystawiennicza, która zgromadzi wiodących producentów z innowacyjnych, dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki.
W dniu 9 listopada 2012 r. odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Bioekonomiczny. Wydarzenie to wzmocni wydźwięk V Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2012 oraz stworzy platformę do podsumowania osiągnięć w zakresie nowoczesnych technologii i innowacyjnych gałęzi przemysłu.