RELACJA Z POLSKO-INDYJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO 10 MAJ 2011 WARSZAWA

W dniu 10 maja w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się Drugie Polsko-Indyjskie Forum Gospodarcze, którego organizatorem była Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Ministerstwo Gospodarki oraz Ambasada Republiki Indii w Polsce.

Forum skierowane zostało do przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na rynek indyjski lub rozpoczęciem współpracy biznesowej z tamtejszymi firmami. Spotkanie otworzyło przemówienie Pana Ryszarda Sznajdera, Prezesa Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej, który zaakcentował potrzebę zwiększenia wymiany handlowej z Indiami oraz promowania mocnych stron polskiej gospodarki w Indiach.

Deepak Vohra Ambasador Republiki Indii w Polsce, mówił o podobieństwach miedzy Polską a Indiami, które działają na korzyść współpracy gospodarczej i kulturowej obu państw.

Pan Antoni Miklaszewski z Ministerstwa Gospodarki przedstawił dotychczasową polsko-indyjską wymianę handlową oraz swoje sugestie dotyczące podejmowanych działań na rynku indyjskim. Pan dr Jakub Zajączkowski z Centre for Contemporary India Research and Studies omówił zasady kultury biznesowej w Indiach, natomiast mecenas Olgierd Świerzewski mówił o prawnych aspektach prowadzenia inwestycji i handlu z Indiami. Uczestnicy Forum mieli także okazję wysłuchać doświadczeń firm Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” w Pile oraz ELMAT, które są już obecne na rynku indyjskim.

Część konferencyjną Forum zamknęło wystąpienie Micol Martinelli Senior Advisor International Affairs w Eurochambres, która przedstawiła unijny projekt European Business and Technology Centre i zachęciła do udziału w organizowanych przez EBTC wydarzeniach.